Boeken verzamelen is een levenslange vreugde. Veel boekverzamelaars zijn jaren bezig om een collectie bijeen te brengen, gespecialiseerd op een bepaald onderwerp of een bepaald type boek. Maar zij zijn vrijwel allemaal jong begonnen. Om deze jonge verzamelaars te stimuleren heeft de NVvA besloten een prijs in te stellen voor jonge Nederlandse boekverzamelaars. Iedereen jonger dan 35 jaar die een collectie boeken bij elkaar gebracht heeft rondom een bepaald thema, genre of auteur, of juist vanuit een fysieke eigenschap van een boek zoals de band of decoratie, of pockets of strips, kan meedingen naar deze prijs. Collecties worden niet beoordeeld op waarde of zeldzaamheid maar naar het idee van waaruit ze opgezet zijn.

De winnaar

  1. Krijgt een cheque van € 1.000* te besteden op de antiquarenbeurs in Amsterdam op 13 en 14 oktober 2023.
  2. Exposeert een selectie uit de collectie op diezelfde beurs. Dit wordt volledig gefaciliteerd door de NVvA.
  3. Kan een jaar deelnemen aan de activiteiten van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.

De deadline voor de inzending is 15 september 2023. De winnaar zal op 1 oktober bericht krijgen. De eerste vijftien inzenders worden uitgenodigd deel te nemen aan een bibliofiel jaarprogramma met zes bijeenkomsten, bestaande uit bezoeken aan erfgoedcollecties, een verzamelaar, een antiquariaat en een veilinghuis.

Hoe doe je mee?

Je kunt deelnemen door een korte beschrijving van je collectie (maximaal 1.000 woorden) te geven waarin de volgende gegevens opgenomen zijn: het onderwerp van je verzameling, de omvang, criteria om een boek op te nemen, de twee meest bijzondere objecten uit je collectie, en een paar boeken die je zou willen verwerven, plus een motivatie waarom je verzamelt. Voeg ook enkele foto’s van je collectie of van speciale stukken (maximaal 5) toe. Let op: alle objecten moeten jouw eigendom zijn. Stuur de beschrijving van je collectie samen met je persoonlijke gegevens (leeftijd, contactinformatie (email, postadres, telefoon) uiterlijk 15 september 2023 naar jongeboekverzamelaarsprijs@gmail.com

* Niet inwisselbaar voor contant geld