De Prijs voor Jonge Boekverzamelaars

 

Boeken verzamelen is een levenslange vreugde. Veel boekverzamelaars zijn jaren bezig om een collectie bijeen te brengen, gespecialiseerd op een bepaald onderwerp of een bepaald type boek. Maar zij zijn vrijwel allemaal jong begonnen. Om deze jonge verzamelaars te stimuleren heeft de NVvA besloten een prijs in te stellen voor jonge Nederlandse boekverzamelaars. Iedereen jonger dan 35 jaar die een collectie boeken bij elkaar gebracht heeft rondom een bepaald thema, genre of auteur, of juist vanuit een fysieke eigenschap van een boek zoals de band of decoratie, of pockets of strips, kan meedingen naar deze prijs. Collecties worden niet beoordeeld op waarde of zeldzaamheid maar naar het idee van waaruit ze opgezet zijn.

Deze prijs werd in oktober 2023, tijdens de jaarlijkse antiquarische boekenbeurs van Amsterdam, uitgereikt aan Aron Ouwerkerk (25). Zijn duidelijk gedefinieerde collectie bestaat uit zeventiende, achttiende en negentiende-eeuwse boeken van vrouwelijks auteurs, aangevuld met een referentiecollectie. Vanwege de kwaliteit van de inzendingen besloot de jury – bestaande uit Laurens Hesselink, voorzitter van de NVvA, Marieke van Delft, voorzitter van de Stichting Vrienden Museum Meermanno (Huis van het boek) en Alex Alsemgeest, conservator bibliotheekcollecties van het Rijksmuseum – om ook een aanmoedingsprijs uit te reiken. Deze werd uitgereikt aan de twaalfjarige Floor Jongenelen voor haar collectie kinder- en jeugdboeken, met in het bijzonder boeken van Roald Dahl.

Tijdens de beurs van 2024, op 19 en 20 oktober, zal de prijs voor de tweede maal worden uitgereikt. Meer informatie over deelname volgt op een later moment.

Jonge boekverzamelaars

Ben jij een boekverzamelaar, jonger dan 35, en wil je graag samen met een groeiend netwerk van gelijkgestemden meer leren over boeken en het verzamelen ervan? Meld je dan aan bij de Jonge boekverzamelaars door een mailtje te sturen naar Laurens Hesselink (info@forumrarebooks.com) van de NVvA, Marieke van Delft (mariekevdelft@outlook.com) van Stichting Vrienden Museum Meermanno, of Alex Alsemgeest van de bibliotheek van het Rijksmuseum. Zij verzorgen door het jaar heen verschillende activiteiten op boekhistorisch gebied. Zo kregen jonge boekverzamelaars op 16 maart 2024 een rondleiding door het Huis van het Boek door hoofd collecties, Rickey Tax. Hieronder een foto-impressie.

En op 1 juni 2024 brachten de jonge boekverzamelaars een bezoek aan Antiquariaat FORUM.