Over de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren (NVvA)

De NVvA is de beroepsorganisatie van ca. 60 handelaren in oude en zeldzame boeken, prenten en kaarten en bestaat reeds 80 jaar.

Leden worden streng geselecteerd op vakkennis, ervaring en moeten van onbesproken gedrag zijn.

De doelen van de NVvA zijn:

  • Bevordering van het verzamelen en bewaren van zeldzame en oude boeken, prenten en kaarten
  • Het bewaken van hoge kwaliteitseisen van de leden, aan de hand van een gedragscode
  • Het bevorderen van de studie en onderzoek naar het oude en bijzondere boek. Eens in de drie jaar reikt de NVvA de Hertzberger-Prijs uit voor de beste Nederlandse publicatie op boekhistorisch gebied.

Thans bestaat het bestuur van de vereniging uit:

  • Laurens Hesselink (Antiquariaat FORUM) – voorzitter
  • Bart de Roo (Antiquariaat De Roo) – penningmeester
  • Pieter de Vries (Antiquariaat De Vries & De Vries) – secretaris
  • Edwin Bloemsaat (Florisatus) – lid
  • Leo Smiet – lid

Garantie
Wanneer een klant niet tevreden is met de kwaliteit van wat een lid van de NVvA geleverd heeft, of met zijn handelswijze, en ze komen samen niet tot een oplossing, kan hij de zaak voorleggen aan het bestuur van de NVvA. De uitspraak van het bestuur is bindend voor het lid.

Algemene verkoopvoorwaarden Nederlandsche Vereeninging van Antiquaren

Internationaal netwerk
De NVvA is mede-oprichter van de International League of Antiquarian Booksellers (ILAB; www.ilab.org), die sinds 1948 bestaat. NVvA-leden hebben nauwe banden met ILAB-leden over de hele wereld. Ze zijn dus goed bekend met vraag en aanbod in andere landen. Alle ILAB-leden zijn gebonden aan dezelfde gedragscode. Dat geeft mondiaal zekerheid.

Meer informatie
Vragen? Neem contact op met onze secretaris, Pieter de Vries: pieter@devriesendevries.nl.

Blijf op de hoogte

Houd mij op de hoogte van activiteiten van de NVvA.