Het Gerard Leeu Fonds gaat van start!

 

 

 

Begin 2024 werd het ‘Gerard Leeu Fonds voor Gedrukt Erfgoed’ opgericht. Het wendt zich nu tot alle belangstellenden met de vraag ons financieel te helpen om een begin te kunnen maken met de ondersteuning van Nederlands boekenerfgoed. Iedereen kan financieel bijdragen. Het Fonds wil spoedig laten zien hoezeer het voorziet  in een behoefte.

 

Boekdrukkunst als erfgoed

Het Fonds richt zich op Nederlands gedrukt erfgoed. Het vult een hiaat op, naast andere fondsen voor materieel erfgoed, zoals voor beeldende kunst en architectuur. Wat onze drukkers, vormgevers, illustratoren, uitgevers en boekhandelaars in omloop brachten, is van groot belang, maatschappelijk, inhoudelijk en artistiek. Dit erfgoed vraagt om uw bijdrage.

 

Wat ondersteunt het Fonds?

Ondersteuning wordt gegeven aan tentoonstellingen, cultuureducatie, onderzoek, en wat verder de verbinding tussen gedrukt erfgoed en de samenleving kan versterken. Conserverings- en restauratieprojecten lenen zich ook voor subsidiëring. Verder helpt het Fonds bij aankopen, zowel van unieke uitgaven als van collecties.

 

Om wat voor boeken gaat het?

Gedrukte boeken zijn het geheugen van onze beschaving. Nieuwe ideeën op het terrein van godsdienst, wijsbegeerte of staatsinrichting, de werken van onze dichters, grootse uitgaven over flora en fauna, reizen naar de Oost en de West, kostbare boekbanden, en veel meer, dat alles mag niet buiten beeld raken. Dit erfgoed, oud of niet, laat zien hoe Nederland geworden is zoals we het nu kennen.

 

Wie was Gerard Leeu?

Gerard Leeu was een pionier van onze boekdrukkunst. Hij begon als drukker enuitgever in 1477 te Gouda, toen de boekdrukkunst nog nieuw was. Hij experimenteerde met inhoud en vormgeving. In 1484 verplaatste hij zijn bedrijf naar Antwerpen. Daar kwam hij in 1492 om het leven tijdens een ruzie met zijn lettersteker. Erasmus noemde Leeu ‘een bekwame beoefenaar van de drukkunst en een aangenaam mens.’

 

Doe mee!

Nederlands gedrukt erfgoed is internationaal van hoog niveau. Voelt u zich verbonden met dat cultuurgoed? Doe mee met het Gerard Leeu Fonds en maak een bedrag over. Alle giften zijn welkom, groot of klein. Ook legaten en erfstellingen zijn belangrijk. Uw mecenaat is een stimulans voor Nederlandse instellingen met een taak voor gedrukt erfgoed. Hebt u vragen over de mogelijkheden om te schenken? Neem dan contact op.

 

Meer informatie | Contact

Secretariaat: Gerard Leeu Fonds
Van Beverningkstraat 23, 2582 VB Den Haag
Tel.: + 31 654940877.
E-mail: info@gerardleeufonds.nl.
Website: gerardleeufonds.nl.
IBAN: NL88 INGB 0105 0223 73.
KvK: 92705723.

 

Initiatiefnemers | Bestuur

Dr. Willem Heijting, boek- en religiehistoricus, voormalig adjunct-directeur en hoofdconservator UB Vrije Universiteit (voorzitter)

Dr. Marieke van Delft, boek- en cultuurhistoricus, voormalig conservator KB, nationale bibliotheek (secretaris)

Bas Kniphorst, Executive Vice President & Managing Director, Tax, Accounting and Audit Europe, Wolters Kluwer (penningmeester)

Drs. Norbert van den Berg, oud-bibliothecaris Universiteit van Amsterdam (bestuurder)