In Memorian Cees Broekema

Cees Broekema, geboren 2 oktober 1921 in het Groningse Haren moest in 1941 zijn rechtenstudie in Utrecht afbreken omdat hij weigerde de door de Duitsers geëiste verklaring te tekenen. Tijdens zijn onderduiktijd ging hij werken voor antiquaar Bart Zijlstra in Wageningen. Vanaf 1947 werkte Broekema in  Amsterdam. Eerst nog bij Zijlstra en vanaf 1950 trad hij als junior partner in dienst bij zijn zwager Menno Hertzberger, de oprichter van de NVvA in 1935. Na een korte tijd als compagnon van Magdalene Sothmann gewerkt te hebben begon hij in 1953 voor zichzelf met als specialisatie atlassen en kaarten. Hij werd een internationaal opererend antiquaar in nauwe samenwerking met Nico Israel.

Tevens had hij een eigen reprint-uitgeverij Meridian Publishers Company. Samen met Nico Israel had hij ook twee uitgeverijen: Theatrum Orbis Terrarum die in de loop van de tijd een reeks facsimile-uitgaven van beroemde oude atlassen publiceerde en een wetenschappelijke uitgeverij Orbit N.V. De verkopen verliepen zo voorspoedig dat Broekema, na het behalen van zijn vliegbrevet,  een eigen vliegtuig kon kopen. Hiermee reisde hij in heel Europa.

Broekema maakte deel uit van de congrescommissie die het 13e ILAB Congres in Scheveningen organiseerde in 1960. Dit was het eerste ILAB congres in Nederland. Hij was van 1958 tot 1964 vice-voorzitter van de NVvA. In later jaren kwam hij nauwelijks meer op vergaderingen van de vereniging. De laatste keer was in 1996 tijdens de vergadering waarin hij Nico Israel ondersteunde die na verkoop van zijn antiquariaat aan Michiel Roos, het senior-lidmaatschap weigerde. Nico Israel wilde als gewoon lid in het ledenboekje vermeld blijven, met als gevolg dat het voltallige bestuur onder Bubb Kuyper aftrad.

Begin 1990 heeft hij zijn zaak aan mij verkocht, eerst de uitgeverij, toen het antiquariaat en als laatste de hele prenten voorraad. Gedurende die periode heb ik regelmatig contact met Cees Broekema gehad en vertelde hij boeiende verhalen over het reilen en zeilen van het internationale antiquariaat. Als jong antiquaar gingen die verhalen er als koek bij mij in. Goede herinneringen dus aan Cees die op 8 september 2015 is overleden. Hiervan is de vereniging helaas nu pas op de hoogte en heb ik recent telefonisch contact met zijn weduwe gezocht om haar namens de NVvA te condoleren. 

Gert Jan Bestebreurtje

Gegevens ontleend aan Piet Buijnsters, Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.