About the NVvA

De Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren (NVvA) werd in 1935 opgericht met het doel de bonafide handel in oude boeken en prenten te bevorderen.

Aan het lidmaatschap van de NVvA werden vanaf het eerste uur eisen gesteld die tot doel hadden en nog steeds hebben, het kopend publiek een kwaliteitsgarantie te bieden.

In veel andere landen bestaan vergelijkbare organisaties en in 1947 werd, mede op initiatief van de NVvAde International League of Antiquarian Booksellers (ILAB) opgericht, waarbij thans verenigingen van antiquaren uit 22 landen zijn aangesloten.

Antiquaren aangesloten bij de NVvA maken daarmee deel uit van een internationaal netwerk van handelaren die door hun gecontroleerde deskundigheid en hun gebondenheid aan ethische normen die door de beroepsorganisaties zijn vastgesteld, de beste handelspartners zijn van verzamelaars van oude boeken en prenten.

Vooral bij aankopen van grote financiële omvang vormt de garantie van echtheid, compleetheid en gecontroleerde staat van conservering met onbeperkt recht van retour inclusief volledige terugbetaling bij niet vermelde gebreken, een zekerheid die geen koper zal willen ontberen.

Bij verkoop van particuliere verzamelingen zowel als enkele stuks van waarde beschikken de leden van de NVvA over de meest uitvoerige informatie over de internationale markt en over goede mogelijkheden tot splitsingen en combinaties die de verkopers een optimale opbrengst en prompte afrekening garanderen.

Ook voor taxaties voor verzekeringen en vererving zijn de leden van de NVvA betrouwbare en deskundige raadgevers, die naast de eigen parate kennis kunnen beschikken over de assistentie van deskundgen in de 22 bij de ILAB aangesloten landen.


Leden van de NVvA vertegenwoordigen aspirant kopers op binnen- en buitenlandse veilingen, waarbij men gebruik kan maken van hun expertise en hun relatienetwerk, waardoor veelal betere resultaten worden bereikt dan wanneer men het altijd moeilijke en soms weinig overzichtelijke aankopen op veilingen, met te weinig routine uitgerust, zelf ter hand neemt.

Leden van de NVvA kunnen behulpzaam zijn bij het opsporen van vrijwel onvindbaar geachte boeken en prenten. Een aantal leden hebben daarvoor een aparte zoekservice, via welke het kopend publiek toegang kan krijgen tot voorraden verspreid over de gehele wereld.

Leden van de NVvA bij wie men kan beschikken over dit complete dienstenpakket, zijn herkenbaar aan de wettig gedeponeerde logo’s van de NVvA en de ILAB, die hierbij worden afgebeeld.